Reklamowo-informacyjne

Tablice reklamowo informacyjne - tablice z dowolną kolorową grafiką, z blachy ocynkowanej, na ramie stalowej. Możliwość montażu wolnostojącego lub z fundamentem.