Tablice reklamowo-informacyjne

Tablice reklamowo informacyjne – tablice z dowolną kolorową grafiką, z blachy ocynkowanej/dibondu, na ramie stalowej. Możliwość montażu wolnostojącego lub z fundamentem.